Ny forskrift ved boligsalg/tryggere bolighandel.

Annonsørinnhold:

?

Avhendingsloven gjelder de aller fleste omsetninger av bolig, men ikke salg av nyoppført bolig som reguleres av Bustadoppføringsloven. Loven stiller strengere krav til både selger og kjøper av boligeiendommer som skal sikre trygghet i boligomsetningen. 


Det stilles strengere krav til dokumentasjon av eiendommer gjennom nye krav til tilstandsrapporter.


Boligselgere får et større dokumentasjonsansvar enn de har hatt frem til nå. Boligselgere kan ikke lenger fraskrive seg ansvar for eventuelle feil og mangler, siden «selges som den er»-forbeholdet forsvinner i ny lov.


Kjøpers undersøkelsesplikt blir også skjerpet. Det blir vanskeligere å komme etter et par år og klage på mangler i boligen du har kjøpt, dersom du ikke har satt deg godt nok inn i fremlagt dokumentasjon i forkant av kjøpet.


Avhendingsloven – Lovens hovedpunkter:


  • Forbehold om boligens tilstand (som den er) kan ikke benyttes overfor forbrukerkjøper
  • Egenandel på 10 000 ved mangler – med mindre boligen er solgt som ny
  • Arealavvik - bare mangel ved innendørs areal avvik
  • Kjøper har undersøkelsesplikt for alle forhold som går tydelig frem av rapporter, salgsdokument
  • Tilstandsrapport skal utarbeides med krav til takstens innhold, hvor i boligen og hvordan undersøkelser skal skje og skal beskrives i eget takstdokument.
  • Boligen skal generelt vurderes etter tilstand, alder og type bolig.
  • Husk at du kan klage til Finansklagenemnda – eierskifte ved kjøp av brukt bolig og til Boligtvistnemnda ved kjøp av nyoppført bolig.Ny forskrift ved boligsalg/tryggere bolighandel.

F.o.m. 1.januar 2022 må boligselgere opplyse om boligens tilstand i en tilstandsrapport på en mer grundig måte enn tidligere. Hvis ikke alt en kjenner til opplyses om tilstand på boligen som skal selges, kan selger bli økonomisk ansvarlig for utbedring av feil og mangler ved boligen.


Om oss:

Advokatfirmaet Nicolaisen ble etablert i 1988.

Vi er et mellomstort advokatfirma bestående av advokater og medarbeidere med et stort engasjement.


Vi yter advokattjenester til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner samt offentlige instanser – med primærområde i advokat Oslo og Akershus.


Noen av våre fagområder er:


Er du usikker på hvilket fagområde du trenger en advokat til,

så kan du ringe vårt sentralbord og vi setter deg i kontakt med

riktig spesialist på det du har behov om hjelp til.